Muzyka

ODA, 18.02.2017 / nagrania studyjne / CD – audio, unipack z książeczką

˒ Adam Bartoś - śpiew, gitara akustyczna (3,4,5,6,8,9),
gitara rezofoniczna (1,2,5,7), harmonijka (4), perkusjonalia (1,3,5,8)
˒ Seweryn Antoń – kontrabas
˒ Tomek „Fazi” Gąsior – perkusja (2,4,5,6,8,9), głosy (5)
˒ Tomek Żurek – gitara akustyczna (6)
˒ Jan Jarecki – piano Rhodesa (1,2,7), skrzypce (5,8)
˒ Mateusz Jakubczyk – perkusja (1,3,7)

--------------------------------------------------------

Nagrania zarejestrowano etapami w okresie: sierpień 2014r. - lipiec 2016r. w STUDIO SQUAT w Chełmie
Realizacja nagrań: Dariusz Mika, Łukasz Żebrowski
Mix i mastering: Łukasz Żebrowski (lipiec - grudzień 2016r. Studio Squat)
Opracowanie graficzne: Maciej Albiński
Producent i Wydawca: Fundacja ODA


ODA, 12.10.2013 / nagrania studyjne / CD – audio, unipack

Adam Bartoś - śpiew, gitary, harmonijka, instrumenty perkusyjne
--------------------------------------------------------

Nagrania zarejestrowano w sierpniu 2012r. w NORTH STUDIO w Połczynie
Realizacja nagrań: Tadeusz Korthals
Mix i mastering: Sławek Gładyszewski (luty 2013r. Studio Lublin)
Projekt okładki: Maciej Albiński
Producent i Wydawca: Fundacja ODA


FAUMCS, 14.10.2011 / nagrania studyjne / CD – audio, unipack

Adam Bartoś - śpiew, gitara akustyczna, harmonijka
Tomek Żurek - gitara akustyczna
Andrzej Żmuda - perkusja
--------------------------------------------------------

Nagrania zarejestrowano w dniach 17-18.08.2011r. w STUDIO LUBLIN w Lublinie
Realizacja nagrań: Sławek Gładyszewski
Mix i mastering: Sławek Gładyszewski
Projekt okładki: Maciej Albiński
Producent: Adam Bartoś
Wydawca: FAUMCS
Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin