Adam Bartoś otrzymał Medal Prezydenta Miasta Lublin

Adam Bartoś otrzymał Medal Prezydenta Miasta Lublin w uznaniu za działalność na rzecz upowszechniania kultury oraz zaangażowanie w realizację licznych przedsięwzięć służących wszechstronnemu rozwojowi Miasta Lublin. Wręczenie nagród odbyło się 28.052019 podczas Gali Kultury w Lublinie.

fot. Łukasz Kaczanowski

Ideą nagrody jest wyróżnienie instytucji, organizacji i osób, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem społecznym służą Lublinowi i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się do promocji miasta. Dana osoba, organizacja lub instytucja może zostać nagrodzona medalem jednokrotnie.

Adam Bartoś © 2014 | Studio Lando