Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

Ceny prezentowane w sklepie wyrażone są w złotych polskich PLN i zawierają podatek VAT.
Nabywcą jest osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wypełni formularz zamówienia na stronie i zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
Produkty sprzedawane w sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe oraz posiadają gwarancję producenta.

Zamówienia

Złożenie zamówienia należy wykonać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie sklepu, wybranie sposobu dostawy i płatności, oraz zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
W przypadku braku możliwości kontaktu z nabywcą np. z powodu błędnie wpisanego numeru telefonu lub adresu e-mail zamówienie będzie anulowane.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie danych osobowych nabywcy podanych w zamówieniu przez adam-bartos.com. Nabywca w każdej chwili może zażądać wglądu lub usunięcia swoich danych. Dane osobowe nabywcy nie będą udostępniane osobom trzecim.
Sklep zastrzega sobie możliwość do weryfikacji każdego zamówienia i do anulowania zamówienia w przypadkach, gdy stwierdzi podejrzenia co do rzetelności zamówienia.
Towar wysyłamy po 1-3 dniach roboczych po zaksięgowaniu przelewu.
Klient przy składaniu zamówienia wybiera czy produkty będą dostarczone przez kuriera.

Wysyłka:

Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:

Poczta Polska: Koszt wysyłki – 10 zł. (koperta + list polecony na terenie Polski)

Zasady zwrotów:

Każdy klient ma możliwość zwrotu zamówionych produktów w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki – w tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt w celu uzgodnienia sposobu zwrotu.

Reklamacje należy wysyłać na adres e-mail: abartosmusic@gmail.com

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni, o decyzji klient zostanie powiadomiony drogą mailową.

Odstąpienie od umowy:

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj.:

Fundacja ODA, ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin;

ADAM BARTOŚ

tel. 607 508 730

e-mail abartosmusic@gmail.com

O swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Więcej informacji na temat odstąpienia od umowy znajdą Państwo na stronie Prawo odstąpienia od umowy

Zwroty

Nie ponosimy kosztu zwrotu towaru. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Przesyłkę zwrotną należy wysłać na nasz adres tj. Fundacja ODA, ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin.

Adam Bartoś © 2014 | Studio Lando